در نتايج حاصل از مطالعات سازمان حفاظت محيط زيست ((در طرح جامع بررسي آلودگي صدا)) خوشبختانه تعدادي از خيابانهايي كه در اين مطالعه مورد سنجش شدت آلودگي صوتي قرار گرفته از معابر منطقه دو مي‌باشند. سه نمودار و يك نمايه مربوط به تراز معادل فشار صوت در اين معابر ضميمه است نمودارهاي فوق نشان مي‌دهند در حاليكه آستانه بحراني تراز صوتي 80 و آستانه درد آور آن 120 دسي بل تعيين گرديده است در بسياري از معابر منطقه دو حد صدا از 80 دسي بل فراتر رفته و گاهي در شرايط ماكزيمم به 101 دسي بل هم رسيده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

معابر با حجم ترافيكي بالاتر از 3000 اتومبيل به عنوان مراكز مخاطره آميز به لحاظ آلودگي صوتي مشخص شده‌اند . در مطالعه تعيين محدوده هاي داراي اين آلودگي معمولاً فواصل 10 متر مورد سنجش قرار مي‌گيرد. لذا جهت تعيين محدوده هاي داراي آلودگي صوتي ضروري است كه كل منطقه و تمامي معابر آن مورد مطالعه تفضيلي قرار گيرد.

2- كارگاهها و مراكز صنعتي و توليدي: بعد از تردد وسائل نقليه دومين عامل ايجاد آلودگي صوتي در شهرها بشمار مي‌روند.

در مطالعاتي كه سازمان حفاظت محيط زيست جهت تعيين ضوابط و استانداردهاي صدا بعمل آورده است، مناطق بيستگانه شهر تهران در چهار چوب گروه بندي آلودگي صداي ناسي از مراكز صنعتي و توليدي مورد مطالعه قرار گرفته است.

نمايه هاي زير اين گروه بندي و استاندارد تراز معادل فشار صوت هر گروه و نسبت صنايع موجود در هر گروه را نشان مي‌دهد.

 

نمايه 5050120102 تراز معادل فشار صوت در هر گروه از صنايع

تراز معادل فشار صوت (Leq)      

d B(A)

گروه بندي آلودگي
Leq < 65

A

65 < Leq < 70 B
70 < Leq <75 C
75 < Leq < 80 D
Leq >80 E

 

بر اساس ايده استاندارد حا آلودگي صدا در مناطق صنعتي 75 سي بل و در مناطق مسكوني صنعتي 70 سي بل تعيين گرديده است. بنابراين با توجه به جداول توزيع آلودگي صدا در مناطق بيستگانه ملاحظه مي‌گردد كه حد آلودگي صدا ناشي از صنايع مشاغل و حرف در منطقه 2 پايين تر از حد استاندارد و در حد قابل قبول مي‌باشد.

– با فرض اينكه استانداردهاي هواي آزاد در سال جاري همچنان معتبر هستند و از آنجائيكه مطالعات جديدي صورت نگرفته است. اطلاعات سال 1371 بعنوان آخرين وضعيت صنايع در منطقه مورد بررسي قرار گرفته است.

نمايه 6050120102 گروه بندي آلودگي صوتي صنايع و مشاغل در مناطق

بيستگانه

E D C B A              گروه بندي آلودگي

مناطق شهرداري

1
× × 2
3
× × × × 4
5
6
7
× × 8
× × 9
× 10
11
× × 12
13
14
× 15
× × 16
17
18
× 19
20

ماخذ: پروژه تعيين ضوابط و استانداردهاي صدا- سازمان حفاظت محيط زيست

نمايه 8050120102 استانداردهاي صدا را در هواي آزاد نشان مي‌دهد.

بر اساس اين استاندارد حد آلودگي صدا در مناطق صنعتي 75 دسي بل و در مناطق مسكوني-صنعتي 70 دسي بل تعيين گرديده است . بنابراين با توجه به جداول توزيع آلودگي صدا در مناطق بيستگانه ملاحظه مي‌گردد كه حد آلودگي صدا ناشي از صنايع مشاغل وحرف در منطقه 2 پايين تر از حد استاندارد و در حد قابل قبول مي‌باشد.

  • با فرض اينكه استانداردهاي هواي آزاد در سال جاري همچنان معتبر هستند و از آنجائيكه مطالعات جديدي صورت نگرفته است به اطلاعات سال 1371 بعنوان آخرين وضعيت صنايع در منطقه استناد شده است.

3- سرو صداي ناشي از ساخت و سازهاي ساختماني

حجم بالاي فعاليتهاي ساختماني در سطح منطقه بمعني رفت و آمد انواع ماشين آلات سنگين و حتي استقرار پيوسته آنها در طي روزهاي طولاني و در نتيجه توليد آلودگي صوتي بالا در سطح نواحي مي‌باشد. با توجه به اينكه اين دستگاهها با موتورهاي ديزلي پر قدرت كار مي‌كنند و در شرايطي كه امروز در ايران حد 45 دسي بل بعنوان حد استاندارد توليد صدا قلمداد مي‌گردد. ميزان انحراف زياد آلودگيهاي صوتي ناشي از كاركرد صدها دستگاه سنگين از قبيل انواع كاميون ، لودر، جرثقيل هاي سنگين، بتونير. بونكر حمل سيمان، انواع ميكسرها ، موتور جوشها، كمپرسورها در سطح نواحي در كنار انواع فعاليتهاي عمراني و اصلاحي در معابر كه معمولاً با شكافتن آسفالت خيابانها و توسط دريل واگن هاي سنگين صورت مي‌گيرد. ابعاد گسترده اي دارد و نيازمند مطالعه و بررسي دقيق مي‌باشد. استانداردهاي انگلستان در سال 1975 حد مجاز صدا را براي كاميونها 92-89 دسي بل و استانداردهاي دانمارك اين حد را براي وسائط نقليه وزن بيشتر از 5/3 تن بابر با 88 دسي بل تعيين كرده اند.

4- پاره اي از رفتارهاي اجتماعي، فرهنگي، سنتي:

در اين رابطه پاره اي عادات و رفتارهاي فردي و اجتماعي رايج در جامعه كل مخل آسايش عمومي است بايد مورد توجه قرار گيرد.

سرو صداهاي گاه طاقت فرسا و گوش خراش فروشندگان دوره گرد، سرو صداهاي مضاعف ناشي از دستكاري اگزوز اتومبيل ها و موتورها سيكلت ها، بوق هاي غير متعارف ، صداي حركت اتومبيل ها در سرعت هاي زياد، صداي بيش از حد بلند بلند گوها در مناسبت هاي خاص در اين گروه از عوامل دسته بندي مي‌شوند.

معضل خيابان ايران زمين در منطقه از اين زاويه نيز قابل بررسي مي‌باشد.

متاسفانه در ايران قانون و مقررات مدون و مصوبي در زمينه كنترل آلودگي صدا وجود ندارد و فقط شهرداريها با تكيه به ماده 55 قانون شهرداري تحت عنوان مزاحمتهاي شهري آنهم در صورت شكايت شخصي، متولي رسيدگي به اين معضل مي‌باشند.

هر چند در مطالعات طرح جامع آلودگي صوتي، صنايع و كارگاههاي واقع در منطقه دو بعنوان منابع ايجاد آلودگي صوتي شناخته نشده اند. ولي جهت نتيجه گيري نهايي در اين باره لازم است تمامي صنايع، كارگاهها، مشاغل و مراكز تجمع بطور جداگانه و مشخص مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. و در اين رابطه وجود ضوابط و مقرارت قانوني لازم و ضروري است. در مطالعات ميداني صوت گرفته در منطقه دو تعميرگاههاي اتومبيل (صافكاري و نقاشي) آهنگري و نجاريها، معدن سنگ شمال فرحزاد به دليل تردد زياد ماشين آلات سنگين ، شهر بازي واقع در حاشيه شمالي خيابان سازمان آب از ديگر مراكزي بوده اند كه سبب مزاحمتهاي صوتي مي‌باشند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل


دیدگاهتان را بنویسید