محیط زیست

دانلود پروژه رشته محیط زیست درمورد يك قرن همراه با بلاياي طبيعي – قسمت پنجم

  اندازه گيري حركت ها به نظر مي رسد كه بعضي زمين لرزه ها، قبل از وقوع،هيچ علامت و نشاني بروز نمي دهند.ممكن است علائمي وجود داشته باشد، اما اندازه گيري و تشخيص آن ها Read more…

By 92, ago
محیط زیست

دانلود پروژه رشته محیط زیست درمورد يك قرن همراه با بلاياي طبيعي – قسمت چهارم

  ساختن براي زنده ماندن ميزان ويراني هاي يك زمين لرزه، از نقطه اي به نقطه ديگر تفاوت مي كند. شدت زمين لرزه بر ويرانگري آن تأثير مي گذارد، اما اين تنها عامل مؤثر در Read more…

By f1, ago
محیط زیست

دانلود پروژه رشته محیط زیست درمورد يك قرن همراه با بلاياي طبيعي – قسمت دوم

  صفحات پوسته زمين نيروهايي كه لايه هاي سنگ را حركت مي دهند، در روي زمين ديده نمي شوند. اين لايه ها هزاران متر ضخامت دارند و وزنشان خيلي زياد است. باد، باران، يخ، رودها Read more…

By f1, ago
محیط زیست

دانلود پروژه رشته محیط زیست درمورد وقوع سيلاب و آثار مخرب آن – قسمت اول

  ساليان متمادي است انسان در تقابل با پديده هاي طبيعي بوده و همواره در معرض خطرات ناشي از وقوع پديده هاي زيانباري نظير سيل قرار داشته است. در حال حاضر نيز سالانه خسارات مالي Read more…

By 92, ago
محیط زیست

دانلود پروژه رشته محیط زیست درمورد وقوع سيلاب و آثار مخرب آن – قسمت دوم

  بطور مثال رودخانه اي با شيب زياد در نظر بگيريد كه مواد بستر آن تقريباً يكنواخت مي باشد. در حين انجام پروسه كف كني، مواد بيشتري از قسمتهاي بالا دست يعني نزديكي هاي سد Read more…

By f1, ago